Historisk arkiv

Norge motvirker ekstremisme i Pakistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i VG, 11. oktober 2009

VGs påstander på lederplass 8. oktober om norsk støtte til koranskoler i Pakistan er sterkt villedende og krever tilsvar, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre i et innlegg.

VGs påstander på lederplass 8. oktober om norsk støtte til koranskoler i Pakistan er sterkt villedende og krever tilsvar. VG hevder, uten dokumentasjon, at Norge bidrar til ekstremisme. Realiteten er at Norges støtte bidrar til å styrke kontakten mellom moderate religiøse ledere og offentlige myndigheter og at vi fremmer normale skolefag som lese- og regnekunnskaper gjennom støtte til et bredt skolereformprogram i Pakistan. 

Til fakta: 68 av de 72 millioner kronene som er gått til utdanningsreform i Pakistan de siste fem årene er bidrag til modernisering av offentlig skole. 4 millioner kroner er bidrag til innføring av alminnelige skolefag i 117 private, religiøse skoler, som VG velger å kalle ”rene indoktrineringsanstalter for radikal islam”. VG påstår at pakistanske myndigheter ikke anerkjenner disse skolene. Jeg må da minne om at nettopp pakistanske myndigheter er vår prosjektpartner. De velger ut skolene som skal være med. Sentrale og lokale myndigheter har ansvar for å påse at eventuelle skoler som oppildner til voldelig ekstremisme ikke inkluderes.

VG skriver at elevene ikke får undervisning i allmennfag. Prosjektets formål er nettopp innførsel av sekulære fag i de skoler som velges ut. Dermed får elevene, som ofte ikke har andre skolealternativer, en mer fullverdig skolegang.  Gjennom prosjektet får 277 lærere i 117 religiøse skoler videreutdanning i alminnelige skolefag innen utgangen av 2009. For at jenter skal få bedre tilgang til undervisningen er det foretatt utbedringer av sanitære forhold.

En uavhengig evaluering av prosjektet ble gjennomført i 2008. Den konkluderte med at norske midler ikke blir anvendt til andre formål enn det de var øremerket til, og at det blir ført nøye kontroll med utbetalingene.

Det er opp mot 30.000 religiøse skoler i Pakistan. Skolene er forskjellige, noen sprer ekstremisme, noen gjør det ikke. Overlatt til seg selv kan krefter for ekstremisme styrkes. Pakistanske myndigheter har vedtatt ny skolereform, der tiltak i religiøse skoler står sentralt.  Over 1 million barn, mange jenter, gis i dag ikke annen mulighet for skolegang enn religiøse skoler. Vi bidrar til at noen av disse får en bedre skolegang. Vi bekjemper ekstremisme og bidrar til økt toleranse. Vi knytter bånd mellom religiøse ledere og sekulære myndigheter. Dette er liten, men nyttig bistand. Det er mange veier til større toleranse og mindre ekstremisme. En av dem er bedre allmennutdanning for flere. Det er det vi fremmer i Pakistan.