Historisk arkiv

Miljørettet utviklingssamarbeid: bakgrunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om satsingsområdene i regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

Miljø er en viktig del av Norges utviklingssamarbeidRegjeringen lanserte i juni 2006 handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid. Handlingsplanen følger opp regjeringens ambisjon om at Norge skal bli et ledende land innen miljørettet utviklingssamarbeid.

 

Oljespill i Nigerdeltaet, Foto:UD

Planen fokuserer på fire tematiske satsingsområder:

  • Bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og naturressurser
  • Forvaltning av vannressurser, vann og sanitær
  • Klimaendringer og tilgang til ren energi
  • Miljøgifter

Seksjon for miljø- og bærekraftig utvikling, UD, koordinerer arbeidet med gjennomføringen av planen. Seksjonen har forøvrig et hovedansvar for utviklingsiden av klimaforhandlingene og forhandlingene under konvensjonen om biologisk mangfold og et hovedansvar for norsk deltakelse i arbeidet under forørkningskonvensjonen. Seksjonen har ansvar for utviklingssiden av samarbeidet med FNs miljøprogram (UNEP) og FNs bosettingsprogram (UN-HABITAT), samt FNs kommisjon for bærekraftig utvikling. Arbeidet med formalisering av bruks- og eiendomsrettigheter og oppfølging av høynivåkommisjonen for fattiges bruks- og eiendomsrettigheter ligger i seksjonen, samt styredeltakelse og oppfølging av GEF (Global Environment Facility).

Til toppen