Historisk arkiv

Landbruk og mat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

EUs felles landbruks- og fiskeripolitikk er ikke en del av EØS-avtalen og gjelder derfor ikke i Norge. EUs regler for mattrygghet, som gjelder for all slags mat og matproduksjon inkludert landbruksvarer og fisk, utgjør derimot en stor del av regelverket Norge tar inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Handel med landbruksprodukter reguleres av egne avtaler og protokoller.

Denne siden er ikke lenger i bruk. Klikk her for oppdatert informasjon.

Til toppen