- Et spennende og framtidsrettet prosjekt

Statssekretær Espen Barth Eide ledet 30. oktober til 1. november en større norsk delegasjon som besøkte den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin. Formålet med besøket var å følge opp den norske deltagelsen i Joint Strike Fighter (JSF)-programmet.

- Et spennende og framtidsrettet prosjekt

(02.11.06) Statssekretær Espen Barth Eide ledet 30. oktober til 1. november en større norsk delegasjon som besøkte den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin. Formålet med besøket var å følge opp den norske deltagelsen i Joint Strike Fighter (JSF)-programmet.– Det har vært svært interessant å diskutere potensialet som ligger i JSF-programmet, både med hensyn til kampflyet som er under utvikling, og også hvilke muligheter programmet gir Norge. Det er også gledelig å se at våre egne piloters innspill kan bidra til å påvirke utviklingen av F-35 , sier statssekretæren .Delegasjonen

Statssekretæren deltok sammen med Generalinspektøren i Luftforsvaret og Sjef for Forsvarets Logistikkorganisasjon i et større norsk arrangement innen JSF-programmet der norske piloter og forskere fra FFI over en periode har testet JSF-programmets og F35-flyets muligheter i praksis. Besøket fant sted ved Lockheed Martins produksjonsanlegg i Fort Worth, Texas. Testingen har bestått i omfattende og meget realistiske simulatorøvelser med mange samtidige deltakere. I tillegg til en bedre innsikt i hvordan flyet fungerer og hvilke kapasiteter det faktisk vil ha, gir dette også norske piloter muligheten til å påvirke utviklingen av de taktiske systemene innen JSF-programmet.

Den norske delegasjonen fikk også en grundig orientering om systemets videreutviklings-potensiale, og førte samtaler om fremtidige muligheter innen drift og vedlikehold, opplæring, industrielt samarbeid og systemets muligheter i forhold til de særnorske nordområdeutfordringene. Problemstillingene knyttet til teknologioverføring ble også tatt opp. De fikk også se den første F35-maskinen som er produsert og som man forventer vil være på vingene på sin første prøvetur senere i år. Flyet har for øvrig på lik linje med andre kampfly fått et navn, og benevnes nå som Lightening II. Delegasjonen

- Joint Strike Fighter er et spennende og fremtidsrettet prosjekt som kommer til å integrere en rekke nyutviklede løsninger, ikke minst innenfor sensorteknologi og elektronisk krigføring. På samme måte som for de andre kandidatene, Eurofighter og JAS Gripen, er det viktig å skaffe seg innsikt både i hva som kan bli levert på anskaffelsestidspunktet og i hva som vil kunne følge etter hvert. Vi skal kjøpe det flyet som totalt sett gir den beste løsningen for Norge. Kampflykjøpet er en beslutning med svært langsiktige konsekvenser, og det gjelder å ha et klart blikk for våre fremtidige utfordringer og muligheter fremfor tradisjonelle tenkemåter, avslutter Barth Eide.