- Må samarbeide tettere

Koordineringen mellom sivil og militær innsats må bli bedre, blant annet i Afghanistan. Det fastslår statssekretær Espen Barth Eide i sitt foredrag på Nato-konferansen i London torsdag.

- Må samarbeide tettere

19.10.06 Koordineringen mellom sivil og militær innsats må bli bedre, blant annet i Afghanistan. Det fastslår statssekretær Espen Barth Eide i sitt foredrag på Nato-konferansen i London torsdag.

Barth Eide er en av innlederne under Nato-konferansen Nato Secretary General's Successor Generation Conference 19. oktober. Natos generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer, åpner konferansen.

Følger utfordringene

Den norske statssekretæren sier at Nato har kommet langt i å tilpasse seg de nye sikkerhetstruslene, men at demå fortsette den påbegynte omstillingen for å være relevant.
- Nato må vise at vi endrer oss etter de skiftende utfordringene. Derfor må vi hele tiden forbedre måten vi jobber på, sier Barth Eide.

Nato er de siste årene blitt mer strømlinjeformet og reorganisert, men Barth Eide mener at alliansen bør starte en enda mer ambisiøs omstilling. Han ønsker at organisasjonen både ser på selve strukturen og på måten de planlegger på.

Tettere samarbeid
Fra norsk side legges det også sterk vekt på at militære og sivile sektorer bør koordineres bedre.
- Militære styrker alene er ikke løsningen på lang sikt. Alliansen bør ha et koordinert og integrert syn på operasjonene. Ved å samkjøre det sivile og det militære bedre, vil vi få mer effekt ut av innsatsen, sier Barth Eide.

Et eksempel på dette er operasjonen i Afghanistan.
- I dag er innsatsen for fragmentert og lite koordinert. Dermed blir effekten dårligere enn den potensielt kunne vært, understreker han.

Bedre koordinering
Barth Eide ønsker også at Nato skal koordinere med FN, EU, Verdensbanken og frivillige organisasjoner i aktuelle operasjoner.
- Da jeg besøkte Afghanistan og snakket med våre soldater, var det helt tydelig at disse daglig samarbeider med ulike organisasjoner og FN-personell. For meg er det et paradoks at vi ikke kan ha dialog på et strategisk, institusjonelt nivå. Vi burde spesielt vært mer opptatt av hvordan Nato bedre kan støtte og samarbeide med FN, sier han.