Akuttberedskapen i kommunalt barnevern

Brev sendt til landets fylkesmenn 20.06.2014.

Hver kommune skal ha en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.

Her kan du laste ned brevet.

Vår ref 14/1353.