Analyse og sammenlikning av krav til energieffektivitet i bygg i Norden og Europa

Målsetningen med denne utredningen er å gi en oversikt over og evaluere energikrav i en del europeiske land.

Målsetningen med denne utredningen er å gi en oversikt over og evaluere energikrav i en del europeiske land.

Oversikten er spesielt relatert til implementering av EUs direktiv om bygningers energiytelse (EPBD) og EUs fornybardirektiv (RES), for å bidra til at norske myndigheter kan vurdere hvordan man best kan oppfylle målene om bedret energiytelse og andel fornybar energi i Norge.

Arbeidet er utført av Sintef Byggforsk på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.