Anbudsinvitasjon: Ruteflyginger Røros - Oslo v. v. 1. august 2001 - 31. mars 2003

Anbudsfrist er fredag 20. april 2001 kl 1500.