Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

Rapport fra tverrsektoriell ekspertgruppe

En ekspertgruppe opprettet av fire departementer; Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, daværende Fiskeri- og kystdepartementet og daværende Miljøverndepartementet, har levert en rapport som beskriver de mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier.

Rapporten ble overrakt Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet mandag 18. august.

Les rapporten Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak på Folkehelseinstotuttets nettsider