Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling

Rapport fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Det fremtidige regjeringskvartalet er planlagt for alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet. Planlegging og byggeprosessen vil gå over en ti-års periode, og planlagt innflytting i de første byggene er i 2023/2025. Det fremtidige regjeringskvartalet vil bli en stor arbeidsplass. Prosessen for å utforme det fremtidige regjeringskvartalet er derfor viktig, og den er uløselig knyttet til utvikling av organiseringen av arbeidet i departementene og til utvikling av arbeidsformer.

For å få et bredt erfaringsmateriale etablerte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2013 en arbeidsgruppe som fikk som mandat å innhente erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for departementets videre arbeid med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidsplassutformingen i fremtidig regjeringskvartal bør skje etter prinsippene for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Dette konseptet tar utgangspunkt i arbeidsplassen som et sted hvor de som jobber der, har behov for ulike arbeidssoner. Det må derfor skapes mange ulike soner tilrettelagt for å understøtte ulike oppgaver.

Les arbeidsgruppens rapport: Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling (pdf)