Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Sluttrapport

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Fürst og Høverstad ANS har kartlagt årsakene til den sterke utgiftsøkningen fra 2007 til 2008.