EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven

Rapport utarbeidet av Senter for Europarett for Olje- og energidepartmentet i forbindelse med evaluering av energiloven.

Rapporten i pdf