En undersøkelse om PP tjenestens arbeid med barnehagen

Universitetet i Agder gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse av PPT sitt samarbeid med barnehagen. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som ble sendt ut til ledere og ansatte som jobber med førskolebarn ved alle landets PPT kontor. En av hovedmålsettingene med undersøkelsen var å undersøke i hvilken grad PPT jobber systemrettet i barnehagen

Universitetet i Agder gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse av PPT sitt samarbeid med barnehagen. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som ble sendt ut til ledere og ansatte som jobber med førskolebarn ved alle landets PPT kontor. En av hovedmålsettingene med undersøkelsen var å undersøke i hvilken grad PPT jobber systemrettet i barnehagen.

Les undersøkelse om PP tjenestens arbeid med barnehagen