Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT)

Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT)

Europarådets konvensjon om forbyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ble vedtatt av Europarådet 26. november 1987. Den trådte i kraft for Norges del 1. august 1989.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

Komiteens pressemeldinger og rapporter om Norge

Mer informasjon om Europarådet er tilgjengelig på Europarådets nettsider om Europarådets torturkomité. Komiteen er konvensjonens overvåkningsorgan.