Evaluering av behovet for eventuell sertifiseringsordning for guider eller lignende på Svalbard og forslag til endringer i forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften) – høring

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2014