Evaluering av forprosjekt kulturbasert næringsutvikling

Evaluering av forprosjekter innen kulturbasert næringsutvikling.

KRD tok i 2006 initiativ til et forprosjekt innenfor kulturbasert næringsutvikling.
Evalueringen ser på effekter av virkemiddelvalg, organisering og styring av forprosjektet og av enkeltaktivitetene som er støttet gjennom forprosjektet og gir anbefalinger til hvordan en satsing på kulturbasert næringsutvikling bør videreføres.

Evalueringen er gjennomført av Devoteam daVinci, 2008.

Evaluering av forprosjekt kulturbasert næringsutvikling (pdf).