Evaluering av kvalitetskommuneprogrammet

Evalueringen gir klare indikasjoner på at kvalitetskommunene har lykkes i å bedre kvaliteten i møtet mellom tjenesteyter og bruker, og de har hatt en gunstigere utvikling i sykefraværet enn andre norske kommuner i perioden fra 2006 til 2009.

Evalueringen gir klare indikasjoner på at kvalitetskommunene har lykkes i å bedre kvaliteten i møtet mellom tjenesteyter og bruker, og de har hatt en gunstigere utvikling i sykefraværet enn andre norske kommuner i perioden fra 2006 til 2009.

Målet om å bedre kommunenes omdømme synes imidlertid bare delvis oppnådd. En bred involvering og et vellykket samarbeid framstår som et viktig vilkår for å lykkes i å bedre måten tjenestene overleveres på og for å lykkes i å redusere sykefraværet.