FN: Tidligere rapporteringer

Tidligere rapporteringer

Norges tidligere rapporteringer etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Tredje rapporteringsrunde: Oversikt

Norges rapport

Komiteens anbefalinger
(concluding observations)

Andre rapporteringsrunde:

Oversikt artikkel 6-9

Oversikt artikkel 10-12

Oversikt artikkel 13-15

Norges rapport

Må legges inn manuelt.

Komiteens anbefalinger
(concluding observations)

Må legges inn manuelt.

Første rapporteringsrunde:

Oversikt artikkel 6-9

Oversikt artikkel 10-12

Oversikt artikkel 13-15

Norges rapport

Må legges inn manuelt.

Komiteens anbefalinger
(concluding observations)

Må legges inn manuelt.