Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. 

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner§ 2-9 a åttende ledd og lov 29. juni 2006 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 tiende ledd.

I

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. gjøres følgende endringer:

§ 49-2 trettende ledd skal lyde:

 (13) Til og med 15. juni 2015 kan alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter etter denne forskrifts bestemmelser.

 

II

Denne forskriften trer ikraft straks.

Til toppen