Forskrift om fritak fra fremmøte i Forsvaret ved krise, konflikt eller krig

Forsvarsdepartementet (FD) legger med dette frem utkast til høring knyttet til forskrift om fritak fra fremmøte i Forsvaret ved krise, konflikt eller krig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2010