Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret §§ 12a og 12b.

Les forskriften her.