Forslag til endringer i forskrift om reglement for utskriving av verneplikt (RUV)

Departementet har vurdert behovet for endringer i forskrift 22. november 1991 nr 855 om reglement for utskrivning og verneplikt (RUV) som følge av lovendringene, og sender ut forslaget til justeringer av RUV ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010