Framtidens byer

Statusrapport 2010

Statusrapporten forteller om bakgrunnen for og hensikten med Framtidens byer, hvem som deltar og hvordan samarbeidet foregår. Den beskriver videre hovedgrepene i og smakebiter på prosjekter under de fire innsatsområdene.

Framtidens byer - Statusrapport 2010Statusrapporten forteller om bakgrunnen for og hensikten med Framtidens byer, hvem som deltar og hvordan samarbeidet foregår. Den beskriver videre hovedgrepene i og smakebiter på prosjekter under de fire innsatsområdene i Framtidens byer:

  1. arealbruk og transport
  2. energi i bygg
  3. forbruk og avfall
  4. klimatilpasning

Statusrapporten bygger på de erfaringer som så langt er høstet gjennom arbeidet lokalt og sentralt. Fra byenes side utgjør årsrapportene for 2009/10 et viktig grunnlag.