God praksis med startlån

Fleire kan kjøpe ein eigen heim og kommunane kan spare pengar viss dei nyttar Husbanken si startlånordning betre. Det er konklusjonane i ECON-rapporten ”God praksis med startlån”.