Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Planen følger opp satsingen på kollektivtransport som regjeringen har lagt fram i sin politiske plattform og i Nasjonal transportplan 2018–2029.

Regjeringens mål om framkommelighet og klima står sentralt. Handlingsplanen omfatter kollektivtransport med buss, tog, T-bane, trikk, bybane og passasjerbåt, og handler først og fremst om hva statlige aktører skal bidra med i arbeidet for bedre kollektivtransport.

Les handlingsplanen (pdf)