Holdninger, etikk og ledelse

Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009-2012

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen lanserte den reviderte handlingsplanen 16. september 2009.

Les planen her.