Holdninger, etikk og ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009-2012

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen lanserte den reviderte handlingsplanen 16. september 2009.

Les planen her.