Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Høringsfrist: 4. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2014