Høring - Forslag til nye tollfrie importkvoter for bær i konservesordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2010

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring av forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (konservesforskriften).