Høring - Lov om karantene og saksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014