Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.09.2014

Vår ref.: 14/3035 SFA:MK

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Kulturdepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i åndsverkloven. Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Høringsfristen er 12. september 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen                                                                        

Bengt O. Hermansen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Stian Fagernæs
seniorrådgiver

Høringsinstanser

 

Abelia                                                           

Altibox                                                                     

Arbeids- og sosialdepartementet                                                     

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet            

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge                          

Den Norske Advokatforening                                                         

Den norske Dommerforening                                   

Den Norske Fagpresses Forening     

Den norske Forfatterforening           

Den norske Forleggerforening          

Det Norske Komponistfond 

Elektronikkbransjen  

Elektronikkbransjen  

Elektronisk Forpost Norge               

Finansdepartementet 

FolkOrg         

FONO           

Forbrukerrådet                      

Forbundet Frie Fotografer                

Forskerforbundet                  

Forsvarsdepartementet          

Fribit  

Get     

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører              

GRAMART

GRAMO

Helse- og omsorgsdepartementet     

IFPI Norge                

IKT-Norge                

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kopinor                     

KS                 

Kunnskapdepartementet       

Landbruks- og matdepartementet    

Mediebedriftenes Landsforening                 

Klima- og miljødepartementet

Musikernes fellesorganisasjon                      

NAViO                     

NextGenTel   

NOPA

Norges Fotografforbund       

Norges Juristforbund            

Norsk Artistforbund             

Norsk Bibliotekforening                   

Norsk Billedhoggerforening             

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening               

Norsk Filmforbund               

Norsk Filmklubbforbund                  

Norsk Journalistlag               

Norsk Komponistforening                

Norsk Kritikerlag                  

Norsk Lokalradioforbund                 

Norsk Musikkforleggerforening                   

Norsk Oversetterforening                 

Norsk Presseforbund            

Norsk Redaktørforening                   

Norsk Rockforbund              

Norsk Sceneinstruktørforening                    

Norsk Skuespillerforbund                 

Norsk Videogramforening                

Norske Arkitekters Landsforbund               

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere               

Norske Billedkunstnere                    

Norske Dansekunstnere                    

Norske Dramatikeres Forbund                     

Norske film- og TV-produsenters forening              

Norske filmbyråers forening             

Norske Filmregissører                       

Norske Grafikere                  

Norske Kunsthåndverkere                

Norske Reklamefotografer               

Norske Scenografer              

Norske Tekstilkunstnere                   

NORWACO             

NRK AS                   

Nærings- og fiskeridepartementet    

Næringslivets Hovedorganisasjon  - NHO              

Olje- og energidepartementet           

P4 Radio Hele Norge            

Samferdselsdepartementet    

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening                      

Samisk Kunstnerråd              

SBS Discovery AS               

Tegnerforbundet                   

Tele2  

Telenor           

TONO           

TV 2 AS                    

TVNorge AS             

Unge Kunstneres Samfund

Utenriksdepartementet         

Virke