Høring - endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Resultat: Prop. 102 L (2013-2014) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) og endringer i arbeidsmiljøloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014