Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften)

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.10.2014

Departementet sendte 11. juli 2014 på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Det er bl.a. foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet. Dette forslaget innebærer at ny norskprøve utarbeidet av VOX på oppdrag fra Barne-, familie- og likestillingsdirektoratet kan godkjennes som nytt alternativ. Høringsforslaget innebærer ikke endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring. Det tas derfor sikte på at endringene trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2015-2016.

(11.07.2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften) (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.