Høring - forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2014