Høring - forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2014