Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014