Høring - endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2014