Høring - Anbud regionale flyruter fra 010406

Resultat: Ot.prp. nr. 65 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsliste flyselskaper, organisasjoner med flere:

Coast Air AS
Dansih Air Transport
CHC Helikopter Service AS
European Executive Express AB
Kato Airline AS
Lufttransport AS
Norwegian Air Shuttle AS
SAS Norge ASA
Braathens ASA
Widerøe's Flyveselskap ASA
Flyselskapenes Landsforening
Konkurransetilsynet
Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)
Forbrukerrådet

Høringsliste fylkeskommuner:

Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune