Høring - Anbud regionale flyruter fra 010406

Resultat: Ot.prp. nr. 65 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.08.04

Resultat: Ot.prp.nr. 65 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Høringsliste flyselskaper, organisasjoner med flere:

Coast Air AS
Dansih Air Transport
CHC Helikopter Service AS
European Executive Express AB
Kato Airline AS
Lufttransport AS
Norwegian Air Shuttle AS
SAS Norge ASA
Braathens ASA
Widerøe's Flyveselskap ASA
Flyselskapenes Landsforening
Konkurransetilsynet
Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)
Forbrukerrådet

Høringsliste fylkeskommuner:

Nordland fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Følgende har avgitt høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet (sist oppdatert 31.08.04):

Høringsuttalelser fra flyselskaper, organisasjoner med flere:

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Coast Air

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Coast Air AS

Høringsuttalelse

Flyselskapenes Landsforening

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Widerøe´s Flyveselskap ASA

Høringsuttalelse

Høringsuttalelser fra fylkeskommunene:

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Høringsuttalelse
Vedlegg: Saksprotokoll
Vedlegg: Fylkesmannens innstilling

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelse
Vedlegg: Saksprotokoll 104/04
Vedlegg: Fylkesrådssak
Vedlegg: Saksprotokoll 62/04
Vedlegg: Kopi av høringsuttalelser

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Høringsuttalelse

Møre og Romsdal fylkeskommune

Høringsuttalelse

Finnmark fylkeskommune

Høringsuttalelse