Høring - Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2014