Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om innspill på høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift. Høringsfrist er 1. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014