Historisk arkiv

Regjeringen forenkler byggtekniske krav:

Enklere og rimeligere å bygge boliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, og sender nå forslag til forenklinger i byggteknisk forskrift på høring.

- Vi vil gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger, slik at flere kan få muligheten til å komme seg inn i boligmarkedet og eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. - Vi vil  gi boligbyggere større fleksibilitet ved utforming av boliger. Endringene skal legge til rette for lavere byggekostnader og økt byggeaktivitet, sier han.

-Det er særlig i bestemmelsene om tilgjengelighet i bolig og uteareal som vi nå foreslår endringer. – Det er mange hensyn å ta. Prinsippet om tilgjengelighet ligger fast, men vi foreslår å lempe noe på kravene. Det er spesielt viktig for mindre boliger hvor vi kan få en bedre utnyttelse av arealet, sier Sanner.

Departementet  ønsker gode innspill fra både byggenæring, interesseorganisasjoner og folk flest. Høringsfrist er 1. september 2014, og det tas sikte på ikrafttreden fra 1. januar 2015.

Regjeringen håper at forskriftsendringene bidrar til mer innovasjon og  økt fleksibilitet i planlegging og utnyttelse av boliger og uteareal. Samtidig har vi lagt vekt på prinspippet om universell utforming og tilgjengelighet, sier statsråden.

Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.