Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Tilhørende tolkningsuttalelser