Høring - Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Departementet har sendt på høring forslag til tiltak for å gjøre sektorselskaper til mer effektive virkemidler i gjennomføringen av sektorpolitikken.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2014