Høring - Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet har sendt på høring forslag til tiltak for å gjøre sektorselskaper til mer effektive virkemidler i gjennomføringen av sektorpolitikken.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2014