Høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2014

NB: Høringsfrist er utsatt fra 15. oktober 2014 til 31. oktober 2014.