Jan Mayen-skatteloven

LOV-1996-11-29-69 Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen

Personer som oppholder seg på Jan Mayen svarer skatt av inntekt vunnet ved arbeid der etter bestemmelsene om lønnstrekk i lov om skatt til Svalbard. Lov om skatt til Svalbard § 2-2 gjelder tilsvarende.

Personer som oppholder seg på Jan Mayen svarer skatt av inntekt vunnet ved arbeid der etter bestemmelsene om lønnstrekk i lov om skatt til Svalbard. Lov om skatt til Svalbard § 2-2 gjelder tilsvarende.

Se loven på lovdata.no
Til toppen