Konsesjonsverk

Nye tillatelser:

Avtale for petroleumsvirksomhet

Vedlegg til utvinningstillatelse

 

Tillatelser fra 1972 - 2006

Eksisterende utvinningstillatelser 1972 - 2006

Vedlegg til utvinningstillatelse

 

Samordningsavtaler/tillatelser 1965 - 1972

Generisk modell for endring av samordningsavtaler

Vedlegg til endringsavtale