Lov om Kystverkets produksjonsvirksomhet

Lov 17. desember 2004 nr. 90 om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

Se loven på lovdata.no