Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om avgift på utslipp av CO2

LOV-1990-12-21-72 Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. CO2-avgift beregnes av petroleum som brennes og naturgass som slippes ut til luft samt av CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft, på innretning som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum i indre norske farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen, i tilstøtende havområder utenfor kontinentalsokkelen i den utstrekning utvinning av petroleum er forbeholdt Norge etter avtale med annen stat, i havområder utenfor kontinentalsokkelen for så vidt gjelder norsk anlegg for transport av petroleum. Når utvinning skjer fra petroleumsforekomst som strekker seg over midtlinjen i forhold til annen stat, jf. bokstav b), beregnes CO2-avgift bare av de mengder som svarer til de norske rettighetshavernes eierandeler i vedkommede innretning.

For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. CO2-avgift beregnes av petroleum som brennes og naturgass som slippes ut til luft samt av CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft, på innretning som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum i indre norske farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen, i tilstøtende havområder utenfor kontinentalsokkelen i den utstrekning utvinning av petroleum er forbeholdt Norge etter avtale med annen stat, i havområder utenfor kontinentalsokkelen for så vidt gjelder norsk anlegg for transport av petroleum. Når utvinning skjer fra petroleumsforekomst som strekker seg over midtlinjen i forhold til annen stat, jf. bokstav b), beregnes CO2-avgift bare av de mengder som svarer til de norske rettighetshavernes eierandeler i vedkommede innretning.

Se loven på lovdata.no
Til toppen