Meld. St. 21 (2009 – 2010)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget