Meld. St. 9 (2014-2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg

Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no