NOU 1998: 11

Energi- og kraftbalansen mot 2020

Til innholdsfortegnelse

Til Olje- og energidepartementet

Ved kongelig resolusjon av 16. april 1997 ble det oppnevnt et energiutvalg til å foreta en utredning om energi- og kraftbalansen mot 2020.

Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 3. juli 1998

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Marit Lundteigen Fossdal

Thor Håkstad

Per Eggum Mauseth

Øystein Olsen

Heidi Sørensen

Olav Ulleren

Knut Weum

Toril J. Svaan

Eli Jensen

Torgeir Johnson

Til forsiden