NOU 2014: 7

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Elevenes læring i fremtidens skole

Elevenes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag

Les dokumentet